Acces press

CHIOSCUL ACCES PRESS

Contact

Conform proiectului  tip, chioşcul de presă este o construcţie metalică cu închiderile realizate din tâmplarie de aluminiu cu geam termopan, în culoare gri. Chioşcul este prevăzut cu două aripi mobile, rabatabile la 90º, stânga şi dreapta, pentru mărirea spaţiului de expunere, cu panouri de afişaj de tip city-light poziţionate pe spatele chioşcului, cu casete luminoase poziţionate pe tot conturul acoperişului şi cu o siglă ovală luminoasă cu numele reţelei ACCES PRESS. Chioşcul nu are fundaţie şi este branşat la reţeaua de energie electrică.

Chioşcurile Acces Press au următoarele avantaje:

  • realizarea unei distribuţii zonale echilibrate, în concordanţă cu calitatea de vad comercial a amplasamentelor şi nevoile specifice populaţiei
  • amplasarea pe artere majore considerate trasee cu grad ridicat de accesibilitate
  • corelarea cu sistemul de transport în comun
  • evitarea interferenţelor cu fluxurile pietonale de aprovizionare şi respectarea condiţiilor de vizibilitate pentru fluxurile carosabile
  • respectarea fâşiilor de aliniament, a zonelor de spaţii verzi precum şi a pastilelor de circulaţie şi respectarea zonelor de protecţie a reţelelor edilitare
  • asigurarea unei armonii a configuraţiei spaţial-volumetrice pentru fiecare amplasament
  • integrarea imaginii obiectului de arhitectură în peisajul urban cu respectarea condiţiilor impuse de proiectele de urbanism aprobate, întocmite pentru zonele protejate
  • localizarea şi gabaritul noilor inserţii
  • condiţiile de asigurare a cerinţelor funcţionale, a celor de menţinere a vegetaţiei existente, a acceselor
  • modul de asigurare a intimităţii locuinţelor din proximitate.

Chioșc Acces Press modul mic

modul mic

Chioșc Acces Press modul standard

modul standard

Chioșc Acces Press modul dublu

modul dublu

Ziar

Newsletter